Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

De Europese crisis

De politieke en culturele crisis in Europa is in het eerste jaar van het nieuwe millennium op een hoogtepunt gekomen: één miljoen handtekeningen vóór het vermelden van God in de preambule van het EU Grondwetsverdrag werden genegeerd. De commissiekandidaat Buttiglione werd vanwege zijn christelijke overtuigingen afgewezen. Anti-discriminatiewetten in een aantal Europese landen beginnen tot de discriminatie van christenen te leiden. Het promoten van onderzoek dat gebruik maakt van embryo’s ondermijnt de maatschappelijke opvattingen over het menselijk leven enz.

 

Wij worden ons steeds meer bewust van de omvang van deze crisis. De maatschappij is uit haar evenwicht. Het ‘normale’ mag niet meer gezegd worden, het ‘abnormale’ wordt tot norm verheven. Europa heeft geen toekomst, wanneer het haar ‘thuis niet terugvindt’. “Europa, word u zelf!”, heeft Paus Johannes Paulus II ons continent bij het begin van het derde millennium toegeroepen. En toch lijkt het dat de christenen in grote delen van Europa in hun passiviteit blijven volharden. “Europa voor Christus!” wil deze christenen uit dit deels vrijwillig en deels onvrijwillig getto halen. Het moet de christenen, meer dan voorheen, samenbrengen voor een ‘storm van gebed’, hun gevoeligheid voor de culturele, maatschappelijke en politieke nood verhogen en hun verantwoordelijkheid sterken om zo de crisis te overwinnen. Het project gaat hierbij van twee vaak vergeten waarheden uit:

 

Ten eerste: geloof moet alle aspecten van ons bestaan omvatten. Een vermeend tekort aan talenten en mogelijkheden mag niemand de indruk geven van deze maatschappelijke opgave vrijgesteld te zijn. Een eerste stap hiertoe is de bereidheid om voor concrete belangen van het openbare leven te bidden.

Ten tweede: godsdienst is geen erfgoed. De christen is in het Europa van de 21ste eeuw op zichzelf aangewezen. Hij moet dat doen – en in het eigen leven integreren - wat in het verleden de culturele traditie, de sociale omgeving, de familie enz. deden. Hiertoe ontbreekt hem vaak de intellectuele uitrusting. Daarom omvat dit project behalve het ‘geestelijk’ aspect ook het aspect ‘vorming en samenleving’.

 

“Europa voor Christus!” wil ook de hoop versterken dat er zich in het openbare leven in Europa iets ten goede laat keren, als de christenen zich er adequaat voor inzetten.

| |
 
 
© 2005 - 2023 - Europa für Christus