Domov
Europa za Kristusa
POZDRAV
Pridruzil-a se bom!
Vsa pisma za Evropo
Christian Action
Kristjanofobija
Links

Kriza Evrope

Politična in kulturna kriza Evrope se je zaostrila na začetku sedanjega tisočletja. Zadnje razprave evropskega parlamenta so ponudile vpogled v razsežnost krize širšemu krogu ljudi: milijon podpisov za sklicevanje na Boga v Preambuli predlagane evropske ustavne listine je bilo ignoriranih, Rocco Buttiglione je bil zavrnjen kot član evropske komisije zaradi svojega krščanskega nazora, tako imenovani protidiskriminacijski zakoni se v nekaterih državah nagibajo k zapostavljanju kristjanov, spodbujajo se raziskave, ki vključujejo uporabo človeških zarodkov, tu so tudi poskusi legaliziranja evtanazije, kar spodkopava zdrav pogled na dostojanstvo človeškega osebe, njej lastno, etc. Naša družba je v negotovih vodah; o »normalnem« se ne sme več govoriti; »nenormalno« je postalo nova norma. Evropa nima prihodnosti, če spet ne najde »poti domov.« »Evropa, postani, kar si!« je zaklical  pokojni papež Janez Pavel II našemu kontinentu na začetku tretjega tisočletja. In vendar se zdi, da bi kristjani širom Evrope raje vztrajali v drži pasivne vdanosti. Tukaj predstavljen projekt želi postopoma pomagati kristjanom, da se dvignejo iz deloma prostovoljne, deloma neprostovljne »geto« situacije. 

Cilj tega projekta je opogumiti kristjane, da se združijo v ognju molitve, da se globlje zavejo kulturnih in političnih problemov, da postanejo bolj odgovorni v premagovanju le-teh.

Projekt ima dve izhodišči pogosto zanemarjeni tudi s strani dejavnih in dobronamernih kristjanov:

Prvo je, da mora vera zaobjeti vse vidike človeškega življenja. Nihče naj se ne čuti izvzetega iz socialne dolžnosti zaradi domnevnega  pomanjkanja talentov ali priložnosti.  Prvi korak je pripravljenost, da molimo za posebne namene javnega življenja.

Drugo izhodišče je, da vera ni nekaj, kar bi preprosto podedovali. V Evropi 21. stoletja si mora kristjan, preko procesa integracije v lastno življenje, sam zagotoviti, kar so mu v preteklosti nudili kulturna tradicija, socialno okolje, družina, etc. Kar mu pri tem najbolj primanjkuje, so duhovni in intelektualni pripomočki. Zaradi česar ta projekt, poleg duhovnega vidika, vkljčuje tudi področje vzgoje, politike in angažiranosti.

V luči teh premislekov, predlagan projekt z delovnim naslovom »Evropa za Kristusa!«, želi okrepiti upanje, da se stvari v javnem življenju Evrope lahko spremenijo na boljše, če se bodo kristjani v zadostni meri posvetili tej nalogi.    

| |
 
 
© 2005 - 2023 - Europa für Christus