Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Kryzys Europy

 

Polityczny i kulturowy kryzys Europy wzmógł się we wczesnych latach trzeciego tysiąclecia: zignorowano milion podpisów pod odniesieniem do Boga w preambule do Konstytucji Unii Europejskiej, odrzucono kandydaturę Rocco Buttiglione na członka Komisji Europejskiej z powodu jego przekonań chrześcijańskich. Równocześnie tak zwane prawa anty-dyskryminacyjne, wprowadzane w niektórych krajach, mają tendencję do dyskryminowania chrześcijan, a promowanie badań przy użyciu ludzkich embrionów i próby legalizacji eutanazji podważają jasne zrozumienie wrodzonej godności osoby ludzkiej. Nasze społeczeństwa dryfują na nieznane wody - co jest "normalne" może nie długo zostać uznane za "nienormalne" i stać się nową normą.

Europa nie ma żadnej przyszłości jeśli nie "znajdzie swej drogi do domu".

"Europo, stań się tym, czym jesteś!" - apelował papież Jan Paweł II do naszego kontynentu na początku trzeciego millennium. A jednak wydawać by się mogło, że chrześcijanie, jak Europa szeroka, wolą trwać w biernej zgodzie. Przedstawiany tu projekt chce krok po kroku pomagać im wydostać się z tego - częściowo dobrowolnego, częściowo mimowolnego - życia w gettcie.

"Europa dla Chrystusa!" zachęca chrześcijan, by - bardziej niż dotychczas - łączyli się w "burzy modlitwy", powiększali swoją świadomość kulturowych i politycznych problemów, a także by mieli odwagę brać odpowiedzialność za ich pokonywanie.

Projekt za punkt wyjściowy przyjmuje dwie prawdy, które często są zapomniane:

  • Po pierwsze - wiara musi obejmować wszystkie aspekty naszego istnienia. Nikt nie  może czuć się zwolniony ze swoich społecznych obowiązków z powodu rzekomego braku talentów czy możliwości. Pierwszym krokiem ku temu jest gotowość, by modlić się w określonych intencjach życia publicznego.
  • Po drugie - religia nie jest czymś, co po prostu dziedziczymy. W Europie XXI-szego wieku chrześcijanin musi sam starać się zdobywać to, co w przeszłości przynosiła kultura, tradycja, środowisko społeczne, rodzina. To, czego zwykle nam brakuje to duchowe i intelektualne "narzędzia". Dlatego projekt ten, oprócz swego "duchowego" aspektu, porusza również sferę "edukacji, polityki i działania".

 

"Europa dla Chrystusa!" chce również wzmacnić nadzieję, że w publicznym życiu Europy wiele może  ulec zmianie na lepsze, jeżeli chrześcijanie wystarczająco się w ten cel zaangażują.

 

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus