Home
Európa Krisztusért
Üdvözletek
Csatlakozom
Európa-leveleink
Christian Action
Christianophobia
Links

Üdvözletek

… keresztény hírességek gondolatai az „Európa Krisztusért!” mozgalomról

- * -

Surján László: Kimondhatatlanul megörültem, amikor rábukkantam az europe4christ.net oldalra. Szeretettel köszöntöm az Európa Krisztusért mozgalom résztvevőit. Korunk mély erkölcsi krízisében a keresztényeknek különös felelőssége van. Viszont gyengék vagyunk és megfeledkeztünk a tanításról: "Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edényfélével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát."

A legtöbb európai boldogtalan. A keresztények tudják, hogyan érhető el a boldogság és a lélek békéje, mégis bent maradnak plébániájuk és templomuk belsejében. Bátorítanunk kell magunkat, hogy nyitottak legyünk és kitörjünk saját gettónkból.

Mélyen hatott rám az Európa Krisztusért kezdeményezés.

Surján László dr.

európai képviselő

A Kereszténydemokrata Európai Unió korábbi alelnöke

 

- * -

Alojz Peterle: Örömmel üdvözlöm az „Európa Krisztusért!” kezdeményezést, mint az európai polgárok és az én drága országom erkölcsi alapú elkötelezettségének a jelképét.

Az európaiaknak rá kell ébredniük, hogy társadalmunkat hiteles, humánus, keresztény értékekre kell alapoznunk és ehhez komoly elkötelezettségre van szükségünk! A szlovénoknak, az önmaguk iránti hűség jegyeként, a társadalom egészséges működéséhez nélkülözhetetlen humánus értékek érdekében akár a nyilvánosság előtt is ki kell állniuk!

A jövőnk van kockán – ez felelős cselekvést követel mindenkitől, különösen a keresztényektől. Ha a keresztények bármivel is hozzájárulhatnak a politikai kultúrához, akkor az a humánus értékek és a béke kultúrájának terjesztése iránti igyekezetük. Én ezért üdvözlöm az „Európa Krisztusért!” kezdeményezést drága országunkban!

Alojz Peterle, EP képviselő

Az Európai Néppárt alelnöke, Szlovénia volt miniszterelnöke

Brüsszel, 2007. március

- * -

Wladyslaw Bartoszewski: 1922-ben születtem, hosszú életem során sok mindent megtapasztaltam. Fiatalemberként a német nemzetiszocialisták foglya voltam Auschwitzban. Szabadulásom után a varsói titkos földalatti egyetemen tanultam. Emiatt a lengyel kommunisták üldözöttje lettem, és összesen hét évet töltöttem a kommunisták börtöneiben! A Szolidaritás-mozgalomban való részvételem után végül politikai pályára léptem. Ausztriai nagykövetként (1990-95), szenátorként, majd külügyminiszterként sokat dolgoztam a németek és zsidók, valamint Európa megbékéléséért. Ezért támogattam Lengyelország EU-csatlakozását is. Az Európai Unió lehetővé teheti a várva várt európai együttműködést.

Aggodalommal figyelem az új ideológiák terjedését Európában: a radikális laicizmus félre tolja a kereszténységet, törekedve az európai történelemből való eltörlésére is. A gender-elmélet pedig férfiúi illetve női identitásunk szívét támadja. Intoleráns törvényhozók, a diszkrimináció-ellenes szabályozások leple alatt, ellentmondást nem tűrő hozzáállást követelnek a homoszexualitást kritikusan szemlélőktől. Mindez engem a jól ismert autoriter és totális rendszerekre emlékeztet. Most kell közbelépnünk, hogy hozzájáruljunk a nyitott és toleráns Európa megteremtéséhez.

Prof. Wladyslaw Bartoszewski 

Lengyelország volt külügyminisztere

Varsó, 2006. december

 

- * -

André Rouvoet: „Keresztény politikusként elismerem az imádság jelentőségét. Az imádság által félreérthetetlenül el kell ismernünk, hogy nem mi körülöttünk forognak a dolgok, hanem mi állunk az Uristen szolgálatában. Helyes, ha az emberek imádkoznak magasrangú vezetőikért. Krisztus maga szólította fel apostolait arra, hogy imádkozzanak „az uralkodókért és mindazokért, akik hatalmat gyakorolnak” (1 Tim 2,2). Ezért támogatom én is az „Európa Krisztusért!” mozgalmat. Egyetértek abban, hogy Európának szüksége van Krisztusra. Öt követve eltűnik a sötétség. (Jn 8,12).”

André Rouvoet

A Keresztény Unió frakcióvezetője

Holland Parlament, 2006. november

 - * -

Peter Hahne: “Meg lehet feledkezni a történelemről, de letagadni nem lehet. Igen, már a kezdetektől fogva egységesítő kötelékként és közös értékalapként hatott Európára a keresztény befolyás. (…) Ha Európa fontosnak tartja jövőjét, akkor tudatában kell lennie, honnan származik és gyökereihez méltó tudatossággal kell élnie.”

“Itt a keresztények határozott, bátor kliállására van szükség. Fel kell vállalniuk a jelenkor szellemével és kultúrájával való konfrontációt és nem szabad a divatpróféták szavait recitálva utánuk mormolni azokat. Ez megköveteli a kompromisszum-mentes, radikális, bibliacentrikus életstílust. Csak így járulhatnak hozzá a keresztények társadalmunk megújításához.”

Peter Hahne, a „Bild am Sonntag” hetilap rovatvezetője és teletvíziós moderátor. A fentiekben Pter Hahne kedves beleegyezésével idéztük könyvének részleteit: Elég a viccelődésből. Az öröm-társadalom vége. (“Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft”, o.53, 57, 59) 2006. október

- * -

Mons. Valentin Pozaic: „Európának sürgősen meg kell találnia identitását. Aki ismeri történelmünket, kultúránkat, és oktatásunkat, soha nem mondaná, hogy Európának nem kell kereszténynek lennie. Keresztényekként és europaiakként tudatosítanunk kell magunknak ezt a realitást. Az „Európa Krisztusért” ezért egy nagyszerű eszköz, mert új impulzusokat ad az imádságban és a hitvédelmi érveléstechnikában.  Így több bátorságot is ad nekünk, melyet az európai válságkezelésben jól hasznosíthatunk. Elhívásunk, hogy nyíltan kimondjuk, Európának nincs jövője Krisztus nélkül.”

Mons. Valentin Pozaic

Zágráb püspöke

Zágráb, 2006. szeptember

- * -

Norbert Walter: „Örömmel fogadom az „Európa Krisztusért!” kezdeményezést, mert nagyobb fejlődés következhet be Isten szeretete, az evangélium kincse és a keresztény zene, festészet és építészet kulturális gazdagságának következtében, mint azt mi, az „instans” társadalom tudomássul vennénk.”

Prof. Dr. Norbert Walter

A Deutsche Bank Csoport vezető közgazdásza,

Frankfurt, 2006. szeptember

- * -

Phillippe Morillon generális: „Az imádság, a rendelkezésünkre álló eszközök közül, a dolgok megváltoztatásának  leghatékonyabb módszere. Hezitálás nélkül támogatom a kezdeményezést és remélem, hogy hamarosan oly sokan leszünk, íly módon erősítve a szentek közösségét, lehetővé téve kontinensünk és Uniónk számára, hogy az lehessen, amit a világ elvár tőle. Hogy Európa, megújulva hitében, a remény és a felebaráti szeretet fellegvára lehessen.”

Phillippe Morillon

Európai Parlamenti képviselő

Brüssel, 2006. április

- * -

Bischof Rudolf Baláž: „Nagy örömmel fogadtam ötleteteket és az ezt követő lépéseket. Számunkra, a szerkularizált Európában élő  keresztények számára életfontosságú, hogy képzettebek legyünk, nagyobb reménységgel imádkozzunk és megerősödve, nagyobb tudatossággal éljünk társadalmunkban.”

Rudolf Baláž

Besztercebánya püspöke

Besztercebánya, 2006. május

- * -

Simonis bíboros: „Manapság furcsa hallgatás övezi Európa keresztény identitását. Furcsa hallgatás övezi a keresztény értékeket is, melyek oly nagy jelentőségűek életünkben. Minnél agyobb a hallgatás, annál mélyebbre temetődnek ezeket az elveket.  A keresztények felelőssége, hogy áttörjék ezt a hallgatást, akkor is, ha értetlenkedéssel és tapintatlansággal kell szembesülniük. Krisztus mindig nagyon érthetően beszélt. A történelem folyamán, ha szükség volt rá, még a többségi véleménnyel szemben is tanuságot tettek testvéreink. Az „Európa Krisztusért!” lehetőséget teremt, hogy koherens hittel cselekedjünk, közös imádsággal, a szükséges tudással, és a reménységgel, melyet erősít, hogy tudjuk nem egyedül harcolunk.”

+ Adrianus Simonis bíboros

Utrecht érseke

Utrecht, 2006. március

- * -

Ari Vatanen: „Szent még valami ezekben a napokban? Az élet csodálatos szépsége annak törékenységéből és abszolút értékéből fakad. Az emberiségnek nem emberek által meghatározott, hanem összetörhetetlen értékekre kell alapoznia magát. Ennek ellenére éppen ezeket az értékeket tesszük ki politikai tárgyalások tárgyaivá. Az „Európa Krisztusért!” törekvése, hogy a nemzetek szívébe hatolva megynyithassa azokat egy fontos üzenet számára: az élet törékeny, ezért törődéssel és imádsággal kell óvni.”

Ari Vatanen

Az Európa Parlament tagja, volt rally világbajnok

Brüsszel, 2006. március

- * -

Daneels bíboros: „Azt kérdezni, milyen lenne Európa a kereszténység nélkül, olyan mintha azt kérdeznénk, milyen a tengervíz só nélkül. Tény, hogy az európai civilizáció keresztények és kereszténység nélkül nem lenne ugyanez. Európa gyökereként a kereszténység nem csak egy lelki örökség. Európa keresztényei felelösséggel is tartoznak.  Az európai értékek nagyrészt zsidó-keresztény értékek. Részben szekularizált értékek. Ha ezeket megfosztjuk transzcendens forrásuktól, azaz Istentől és Krisztustól, akkor ezek elvesztik tartásukat. Halott bolygóvá válnak anyabolygólyuk nélkül. Még mindig szépek maradnak, de tűz nélkül veszélybe kerülnek az értékeink, mert kisodródhatnak pályájukról. Ahogy a kereszténység is individualizumssá csökevényesedhet, úgy a szeretet és a béke is egyszerűen pacifizmussá változhat. Meddig élhetik túl a keresztény értékek, hogy ne szenvedjenek kárt? Bizakodjunk, hogy az „Európa Krisztusért!” hozzájárulhat, hogy megtaláljuk újra a forrást, Krisztust.”

+ Godfried Danneels  bíboros

Malines-Brüssel érseke

Brüsszel, 2006. február

- * -

Otto von Habsburg: „Európa nem érthető meg keresztény gyökerei nélkül. Az európa-politikai gondolat elengedhetetlen tényezője a kersztény emberkép és a keresztény értékrend; így az Európai Unióban is identitásteremtő tényezővé kellene vállniuk. Ez csak akkor sikerülhet, ha a hívő és gyakorló keresztények is aktívan bevetik magukat.

Akik visszafogják magukat, nem lehetnek nyertesek. És aki kikerüli a politikai harcot, nem panaszkodhat, ha más erők előretörését tapasztalja. Ha a keresztények közös imádság és jó képzés által megerősödve bevetik magukat Európa kialakításában, akkor lesz meg Európának minden esélye a szép jövőre.  

Az „Európa Krisztusért!” kezdeményezés kiváló hozzájárulás ehhez a folyamathoz. II. János Pál pápa szellemét követik, aki Európa újboli evangelizációjában látta a kontinens leendő egységének alapját.

Otto von Habsburg

A Nemzetközi Páneurópa-Unió tiszteletbeli elnöke

München, 2005. október 12.

- * - 

Ingolf Ellßel: „Európának szüksége van imádságra. Ezt a szellemi szükségletet ismerte fel az „Európa Krisztusért!” Alapítvány és erre kíván szellemi választ adni. Az „Európa Krisztusért!” imakezdeményezésének nagyon örültem, nem utolsósorban, mert a letisztult és széles teológiai fundamentuma lehetővé teszi a felekezeti határokon átívelő keresztény szellemi egységet. Őszinte hálám a kezdeményezőknek.”

Ingolf Ellßel

Az Európai Pünkösdi Szövetség elnöke

Chairman Pentecoastal European Fellowship

Tostedt, D, 2005. augusztus 23.

- * -

Christoph Schönborn bíboros: „Európának szüksége van a megélt evangéliumra, jobban mint valaha. Kontinensünk jövője attól függ, hogy mi, keresztények megengedjük-e, hogy hitünk áthatolja egzisztenciánk minden részletét. Csak ekkor lehetünk só és fény a társadalomban. Az „Európa Krisztusért!” projekt többek között azt a reményt erősítheti, hogy Európa közéletében minden ellenállás ellenére, sokminden jóra fordulhat, ha a keresztények szóban és cselekedetben mindent megtesznek ennek érdekében. Hiszem, hogy ez a törekvés megfelelő és fontos. Örvendetes, hogy a szellemi vonal mellett, a képzésre és a társadalm felelősségre is hangsúlyt fektetnek.”

+ Christoph Schönborn bíboros

Bécsi érsek

Bécs, 2005. október

- * -

Rocco Buttiglione: „Az utóbbi hónapok egyértelműen kinyilvánították, hogy Európa, és különösen az Európai Unió valódi válságban vannak. Azonban minden krízis magában rejti a tisztázás és a kiűt lehetőségét. Az „Európa Krisztusért!” kezdeményezés bátorságot ad az európai keresztényeknek, hogy akkor is vállalják közjó iránti felelősségüket, amikor egy szúrós, szekuláris szembeszél fúj az arcukba. Hiszen mi minden hiányozna Európából a kereszténység hozzájárulása nélkül! Felszólítom Európa keresztényeit, hogy a nyilvános vitákban is bátran vállalják fel álláspontjukat, és ekkor talán elkerülhetjük az újabb „Buttiglione esetet”. Olyan sokan vagyunk – és olyan sok mondanivalónk van. A déli Miatyánk imádkozásával a mi oldalunkra áll a Menyország.”

Rocco Buttiglione

Olasz Kultuszminiszter

Róma, 2005. szeptember 26

- * -

Ulrich Parzany: „Nagyon örülök, hogy különböző felekezetű keresztények egymással összefogva kiállnak, hogy közös erővel hirdessék Jézus Krisztust Európában. Ő a világ világossága. Minden embernek joga van, hogy halljon róla és személyesen megismerhesse. Jézus Krisztus engesztleheti ki Istent az emberekkel és ezáltal az emberek közötti kiengesztelés forrása is Ő. Erre az erőre van most Európának nagy szüksége. Különböző európai orszgok keresztényei összefoghatnak az imábságban. Ez a legnagyobb hozzájárulás, melyet a keresztények adhatnak. És ebből olyan cselekvés fog következni, mely kibékíti és összeköti az embereket.”

­Ulrich Parzany atya

ProChrist vezetője

Kassel, D, 2005. szeptember 30.

- * -

Nicky Gumble: „Keresztényekként arra vagyunk hivatottak, hogy megéljük Jézus Krisztusba vetett hitünket és megosszuk Krisztus szeretetét az egyháztól távollállókkal is. A különböző felekezetű keresztényekkel való együttműködés által nagy kegyelemt kaptunk az evangelizációhoz. Nagyon fontos számunkra, hogy az evangéliumot különböző keresztény mozgalmakkal és szervezetekkel együtt hirdethessük. Ezért örülök az „Európa Krisztusért!” víziójának, mert keresztényeket bátorítanak, hogy imában evangelizációban és a társadalom formálásában összezárják soraikat.”

Nicky Gumble pásztor

Az Alpha-tanfolyam alapítója

London, 2005. szeptember 23.

- * -

Gordon Showell-Rogers: “Az Európai Evangéliumi Szövetség meggyőződése, hogy Isten meghallgatja az Ő akaratával megegyző imádságokat. A Szent Írásban olvashatjuk, hogy az egyén Krisztusban új életet kaphat, hogy  a keresztények szeressék felebarátaikat (legyenek azok közel vagy távol), és legyenek a társadalom fénye és sója, és várják Isten országának eljövetelét. Köszönjük az „Európa  Krisztusért!” szervezetnek a fáradozásért, hogy Isten áldása szálljon Európára. Európának mindig szüksége volt Krtisztusra: de sosem annyira, mint ma.”

Gordon Showell-Rogers

Az Európai Evangéliumi Szövetség főtitkára

Oxfordshire, GB, 2005. szeptember 26.

- * -

Örömmel fogadjuk véleményüket és hozzászólásukat. Kérjük használják a lenti ívet: office (at) europe4christ.net

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus