Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Wspieraja nas...

Przeczytaj...

Slowa poparcia:

-*-

Władysław Bartoszewski: Urodziłem się w 1922 roku i w ciągu mojego długiego życia widziałem już wiele. Jako młody człowiek byłem więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po moim wyzwoleniu studiowałem na tajnych wykładach Podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Potem byłem prześladowany także przez polskich komunistów: w sumie spędziłem siedem lat mojego życia w komunistycznym więzieniu! Przez swoje zaangażowanie w ruchu "Solidarność" zostałem w końcu politykiem. Jako ambasador mojego kraju w Austrii (1990 - 1995), później senator Republiki i Minister spraw zagranicznych, pracowałem dla pojednania: z Niemcami, z Żydami, w Europie. Dlatego popierałem też przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Unia umożliwia nam przede wszystkim bardzo ważną współpracę europejską. Z troską obserwuję jednak powstawanie w Europie nowych ideologii. Radykalni laicy marginalizują chrześcijaństwo i wypierają je na ubocze historii Europy. Ideologia 'gender' atakuje naszą tożsamość, u której podstaw leży relacja mężczyzny i kobiety. Nietolerancyjne ustawodawstwo dotyczące praw anty-dyskryminacyjnych zabrania krytycznego spojrzenia na homoseksualizm. Sprzeciw nie jest tolerowany. Przypomina mi to, aż nazbyt dobrze mi znane, systemy autorytarne i totalitarne. Musimy tutaj tworzyć środki zaradcze i zabiegać o otwartą i tolerancyjną Europę.

Prof. Władysław Bartoszewski

Były Minister Spraw Zagranicznych Polski.

Warszawa, grudzień 2006.

- * -

Krzysztof Zanussi: Z radością witam Polską stronę internetową akcji "Europa dla Chrystusa!".

To zdrowa myśl, bo Europa ukształtowała się na gruncie tradycji judeochrześcijańskiej i tracąc ją ryzykuje utratę swej tożsamości.

Krzysztof Zanussi

Producent filmowy, reżyser i scenarzysta.

Warszawa, czerwiec 2007.

- * -

Alojz Peterle: Witam serdecznie inicjatywę "Europa dla Chrystusa!" jako obraz nadziei na zaangażowanie obywateli Europy, a zwłaszcza naszego kraju, silniej oparte na wartościach.

Europejczycy muszą być zachęcani do większego uczestnictwa w budowaniu naszego społeczeństwa, bazującego na autentycznie ludzkich wartościach, które są jednocześnie wartościami chrześcijańskimi. I my, Słoweńcy, musimy się przebudzić, stać się wiernymi samym sobie, abyśmy umieli - gdy zajdzie taka potrzeba - publicznie bronić tych wartości, bez których społeczeństwo nie może ani się rozwijać, ani w dobry sposób istnieć.

Chodzi o naszą bliską przyszłość, która leży w gestii odpowiedzialności każdego z nas, a w szczególności chrześcijan. Jako chrześcijanie mamy zadanie wnoszenia czegoś do naszej kultury politycznej. W szczególności dążymy do szerzenia prawdziwie ludzkich wartości i kultury pokoju. Pozdrawiam inicjatywę "Europa dla Chrystusa!" w naszym drogim kraju!

Alojz Peterle

Członek Parlamentu Europejskiego

Vice Prezydent Europejskiej Partii Ludowej i były Premier Słowenii

Bruksela, marzec 2007.

- * -

André Rouvoet: Jako polityk chrześcijański znam wartość modlitwy. Poprzez modlitwę wyznajemy jednoznacznie, że nie chodzi o nas, ale że służymy naszemu Panu i Zbawcy. Dobrze jest, jeśli ludzie modla się za tych, którzy sprawują rządy. Sam Chrystus wzywa nas do tego przez Apostołów, aby modlić się za "krulów i wszystkich sprawujących władze" (1Tym 2,2). Dlatego popieram inicjatywę "Europa dla Chrystusa!". Zgadzam się z tym, że Europa potrzebuje Chrystusa. Podążanie za Chrystusem pozwala rozproszyć ciemności (J8,12).

André Rouvoet

Przewodniczący holenderskiej partii Christen Unie, minister d.s. rodziny i młodzieży

Parlament holenderski, listopad 2006.

- * -

Peter Hahne: "Historię można zignorować, ale nie można jej zaprzeczyć. Tak, Europa była od początku naznaczona jednoczącą więzią chrześcijańską oraz systemem wartości chrześcijańskich. (...) Jeśli Europa ma mieć przyszłość, to musi pozostać świadoma swej przeszłości i świadomie czerpać ze swych korzeni."

"Tu oczekuje się zdecydowanej odwagi chrześcijan. Muszą oni stawić czoła duchowi czasu i kulturze a nie powtarzać slogany popularnych 'proroków'. Wymaga to bezkompromisowego i radykalnego stylu życia, opartego na Biblii. Tylko w ten sposób chrześcijanie mogą się przyczynić do odnowienia naszego społeczeństwa."

Peter Hahne

Publicysta "Bild am Sonntag", dziennikarz telewizyjny. Cytaty za: Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft” (s. 53, 57, 59), pażdziernik 2006.

- * -

Mons. Valentin Pozaic: Europa musi dziś koniecznie odnaleźć swoją tożsamość. Nikt, kto zna naszą historię, kulturę i edukację, nie zakwestionowałby, iż Europa musi pozostać chrześcijańska. Jako chrześcijanie i Europejczycy powinniśmy być świadomi tej konieczności. Projekt "Europa dla Chrystusa!" jest do tego doskonałym środkiem, ponieważ dostarcza nam nowych impulsów, takich jak modlitwa i argumenty dla wiary. Dodaje nam odwagi, której potrzebujemy w konfrontacji z dzisiejszym kryzysem Europy. Jesteśmy wezwani do tego, by jasno stwierdzić, iż Europa bez Chrystusa nie ma przyszłości.

Mons. Valentin Pozaic

Biskup Zagrzebia

Zagrzeb, wrzesień 2006.

- * -

Norbert Walter: Witam inicjatywę "Europa dla Chrystusa!", ponieważ więcej może wyniknąć z miłości Boga, ze skarbu Ewangelii i z bogactwa kulturalnego chrześcijańskiego malarstwa, muzyki i literatury, niż my - członkowie 'instant society' ("społeczeństwa błyskawicznego") jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

Prof. dr Norbert Walter

Główny ekonomista Deutsche Bank Group

Frankfurt, wrzesień 2006.

- * -

Generał Phillippe Morillon: Modlitwa jest najskuteczniejszym środkiem, jaki posiadamy, aby zmieniać rzeczywistość. Bez wahania przyłączam się do projektu i mam nadzieje, że wkrótce będzie nas tak wielu, jak to tylko możliwe. W ten sposób będziemy umacniać wspólnotę świętych, aby pozwolić naszemu kontynentowi, naszej Unii, być tym, czego oczekuje od nas świat. Aby Europa stała się znakiem nadziei i miłości bliźniego w - na nowo umocnionej - wierze.

Phillippe Morillon

Członek Parlamentu Europejskiego

Bruksela, kwiecień 2006.

- * -

Bp Rudolf Baláž: Serdecznie witam tę naszą inicjatywę i związane z nią przedsięwzięcia. Dla nas chrześcijan w zsekularyzowanej Europie staje się sprawą życia i śmierci coraz lepsza edukacja, modlitwa z coraz większą wiarą i nadzieją, przez które umacniane jest nasze zaangażowanie społeczne.

Rudolf Baláž

Biskup Banska Bystrica, Słowacja

Banska Bystrica, maj 2006.

- * -

Kardynał Simonis: W dzisiejszych czasach panuje dziwne milczenie na temat chrześcijańskiej tożsamości Europy. Panuje też dziwne milczenie w kwestii chrześcijańskich wartości, które mogą nadać naszemu życiu tak ogromne znaczenie. Im bardziej posuwa się to milczenie, tym bardziej zakrywa ono chrześcijańskie ideały. Chrześcijanie ponoszą ogromną odpowiedzialność, aby te milczenie przełamać, również wtedy, gdy łączy się to z niezrozumieniem i nietolerancją. Sam Chrystus zawsze mówił bardzo jasno - na przełomie dziejów nasi bracia i siostry dawali - kiedy było to potrzebne - świadectwo, również na przekór panującym powszechnie opiniom. "Europa dla Chrystusa!" stwarza możliwość postępowania zgodnie z naszą wiarą: wspólna modlitwa, nizbędna wiedza i nadzieja, wynikająca z faktu, iż nie walczymy sami.

Kard. Adrianus Simonis

Arcybiskup Utrechtu

Utrecht, maj 2006.

- * -

Ari Vatanen: Czy w dzisiejszych czasach istnieją dla nas jeszcze jakieś świętości? Cudowne piękno życia wynika z jego kruchości i niekwestionowanej wartości. Ludzkość musi oprzeć się na trwałych wartościach, które nie mogą być wyznaczane przez człowieka. A mimo tego wartości te, stają się dzisiaj przedmiotem politycznych negocjacji. Projekt "Europa dla Chrystusa!" próbuje sięgnąć ludzkich serc, aby Europa mogła otworzyć się na wiadomość, iż życie jest kruche - traktuje je z troską i otocz modlitwą.

Ari Vatanen

Członek Europarlamentu i były mistrz świata Rallye

Bruksela, marzec 2006.

- * -

Kardinal Daneels: Pytanie "czym byłaby Europa dla Chrystusa?" jest tym samym, co pytanie "czym byłaby woda morska bez soli?". Faktem jest, iż cywilizacja europejska bez chrześcijaństwa i chrześcijan nie byłaby tym, czym jest. Jako jeden z korzeni Europy chrześcijaństwo jest jednak nie tylko dziedzictwem duchowym. Chrześcijanie Europy ponoszą także odpowiedzialność - wartości europejskie są w większości wartościami judeochrześcijańskimi. Częściowo zostały one zsekularyzowane. Odcinając je od ich transcendentnego źródła, którym jest sam Bóg, tracą one swoją podstawę i trwałość. Stają sie martwymi planetami odłączonymi od planety-matki. Z pewnością pozostają godnymi podziwu i pięknymi, ale bez iskierki ognia grozi im niebezpieczeństwo, iż wypadną z orbity. Tak jak chrześcijaństwo może zostać zdegenerowane do indywidualizmu, tak też miłość i pokój mogą stać się jedynie pacyfizmem. Jak długo mogą chrześcijańskie wartości przetrwać bez uszczerbku? Niechaj "Europa dla Chrystusa!" pomaga na nowo odnajdywać to źródło, którym jest Chrystus!

Kard. Godfried Danneels

Arcybiskup Machelen-Brukseli

Bruksela, luty 2006.

- * -

Otto von Habsburg: "Europa jest nie do wyobrażenia bez jej chrześcijańskich korzeni. A nawet więcej: chrześcijański obraz człowieka i wartości przepojone chrześcijaństwem są dla politycznej Europy nieodzowne i powinny stać się również dla Unii Europejskiej wartościami warunkującymi kształt jej tożsamości. Może sie to udać jedynie, jeśli wierzący chrześcijanie sami aktywnie się zaangażują.

Kto się poddaje, ten nie może wygrać. A kto unika walki politycznej, nie może uskarżać się na to, że wygrywają inne siły. Jeżeli chrześcijanie, poprzez modlitwę i dobre wykształcenie, będą się angażować w kształtowanie Europy, wtedy będzie ona miała szansę na dobrą przyszłość.

Inicjatywa "Europa dla Chrystusa!" jest ku temu rozsądnym wkładem. Dotyka problemu w rozumieniu Jana Pawła II, który w nowej ewangelizacji Europy upatrywał podstaw przyszłej jedności całego kontynentu."

Otto von Habsburg

Honorowy Przewodniczący International Paneuropa-Union

Monachium, październik 2005.

- * -

Ingolf Ellßel: "Europa potrzebuje modlitwy. Tą duchową konieczność rozpoznała "Europa dla Chrystusa!" i dała odpowiedź. Ucieszyłem się bardzo z tej inicjatywy, bo wreszcie zaistniał jasny, szeroki fundament teologiczny, który umożliwia jedność duchową chrześcijan ponad wyznaniowymi podziałami. Gorące podziękowania dla inicjatorów."

Ingolf Ellßel

Prezes Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Tostedt, sierpień 2005.

- * -

Kard. Christoph Schönborn: "Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje siły żywej Ewangelii. Przyszłość naszego kontynentu zależy od tego, jak my, chrześcijanie pozwolimy wierze przeniknąć wszystkie aspekty naszego życia. Tylko w ten sposób możemy stać się solą i światłem społeczeństwa. Ten projekt z mottem przewodnim "Europa dla Chrystusa!" powinien między innymi umacniać nadzieję, że w publicznym życiu Europy - wbrew wszystkim przeciwnościom - wiele da się zmienić na lepsze, jeżeli chrześcijanie odpowiednio się w to zaangażują przez modlitwę, słowo i czyn. Takie podejście uważam za dobre i ważne. Doceniam również to, iż obok aspektu duchowego, nacisk kładzie się na edukację i odpowiedzialność społeczną."

Kard. Christoph Schönborn

Arcybiskup Wiednia

Wiedeń, październik 2005.

- * -

Rocco Buttiglione: "Ubiegłe miesiące ukazały nam wszystkim wyraźnie, iż Europa - a w szczególności Unia Europejska - znajduje się w prawdziwym kryzysie. Jednakże każdy kryzys niesie ze sobą szansę oczyszczenia i decyzji. "Europa dla Chrystusa!" dodaje chrześcijanom odwagi, aby brali odpowiedzialność za wspólne dobro, również wtedy, gdy silny wiatr sekularyzacji dmucha im w twarz. Jak wiele brakowałoby Europie bez wkładu chrześcijaństwa. Aby 'przypadek Buttiglione' się nie powtórzył, wzywam wszystkich chrześcijan Europy, aby odważnie wnosili do publicznej dyskusji swój punkt widzenia. Jest nas tak wielu - i mamy tak wiele do powiedzenia. Wspólne Ojcze nasz w południe może zjednać nam niebo."

Rocco Buttiglione

Włoski Minister Kultury

Rzym, wrzesień 2005.

- * -

Ulrich Parzany: "Cieszę z tego, że chrześcijanie różnych Kościołów i wyznań wspólnie opowiadają się za tym, aby na nowo głosić Jezusa Chrystusa w Europie. On jest światłem świata. Każdy człowiek ma prawo o Nim usłyszeć i poznać go osobiście. Jezus Chrystus przynosi pojednanie człowieka z Bogiem i w ten sposób staje się źródłem pojednania ludzi między sobą. Tej siły Europa dzisiaj pilnie potrzebuje. Chrześciajanie w wielu europejskich krajach mogą się połączyć w modlitwie. Jest to największy wkład jaki mogą wnieść. Z niego wyniknie też działanie, które pojedna i połączy ludzi."

Pastor Ulrich Parzany

Lider niemieckiego stowarzyszenia ProChrist

Kassel, wrzesień 2005.

- * -

Nicky Gumble: "Jako chrześcijanie powołani jesteśmy, by żyć naszą wiarą w Jezusa Chrystusa i dzielić Jego Miłość z tymi, którzy są oddaleni od Kościoła. Poprzez wspólną pracę chrześcijan różnych denominacji na rzecz ewangelizacji otrzymaliśmy wielką łaskę - głoszenie Ewangelii wspólnie z chrześcijańskimi organizacjami w Europie jest dla nas bardzo ważne. Cieszę się z wizji "Europy dla Chrystusa!" ponieważ przez nią chrześcijanie są zachęcani do jednoczenia się w modlitwie, w ewangelizacji i w zmienianiu społeczeństwa."

Pastor Nicky Gumble

Założyciel Kursu Alpha

London, wrzesień 2005.

- * -

Gordon Showell-Rogers: "Europejskie Przymierze Ewangeliczne jest przekonane, że Bóg wysłuchuje modlitw, które są zgodne z Jego wolą. W Piśmie Świętym czytamy, że człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie, że chrześcijanie powinni kochać swoich bliźnich - bliskich i dalekich, być solą i światłem w ich społeczeństwach, i że nadejdzie Królestwo Boże. "Europo dla Chrystusa!" - dziękujemy za starania o Boże błogosławieństwo dla Europy.

Europa zawsze potrzebowała Chrystusa, ale nigdy tak bardzo jak dzisiaj."

Gordon Showell-Rogers

Sekretarz Generalny Europejskiego Przymierza Ewangelickiego

Oxfordshire, wrzesień 2005.

- * -

 

Będzie nam miło, jeśli zechcecie podzielić się z nami Waszymi przemyśleniami. Piszcie na adres: office (at) europe4christ.net

Dziękujemy!

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus