Chrystianofobia

 

Drodzy przyjaciele,

 

W tym liście chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na coraz bardziej powszechną wrogość wobec chrześcijan w Europie. Poniżej znajdziecie: krótki artykuł kardynała Christopha Schönborna i opis naszej nowej strony, www.christianophobia.eu.

 

Podczas gdy www.europe4christ.net jest bazą dla naszej modlitewnej sieci, działań i dzielenia się informacjami, www.christianophobia.eu porusza problem coraz bardziej palący – trudną sytuację chrześcijan w Europie i opisuje konkretne przypadki wyrażania nienawiści wobec nich. Pierwszym krokiem dla przeciwdziałania takim sytuacjom jest poszerzanie świadomości problemu zwykłych ludzi oraz ustawodawców.

 

Przykro nam ze względu na wszystkich nie posługujących się językiem angielskim, gdyż strona www.christianophobia.eu jest dostępna tylko w tym języku. Niestety, nie możemy dostarczać aktualnych informacji i jednocześnie ich tłumaczyć, jako że opieramy się na pracy wolontariuszy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tematem chrystianofobii.

 

Wasz Zespół „Europy dla Chrystusa!”

 

P.S. Pamiętajcie o modlitwie Ojcze Nasz za chrześcijańską Europę !

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -* - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Chrześcijanie zaczynają być widoczni!

Kardynał Wiednia Christoph Schönborn

 

Coś zaczyna się dziać w starej Europie. Chrześcijanie zaczynają się bronić, zamiast znosić wszystkich i wszystko. Wychodzą na ulice w demonstracjach. Nie wykrzykują sloganów, nie epatują przemocą, tworzą spokojne i przyjazne zgromadzenia. Gromadzą się tak licznie, że niektóre media chcą pomniejszać ich znaczenie.

 

W styczniu w Madrycie hucznie świętowano „Dzień rodziny”. Przeprowadzono pokojową demonstrację jako protest przeciwko polityce rządu premiera Zapatero, godzącej w rodzinę wprowadzeniem „rozwodów ekspresowych” i „małżeństw gejów”. Przyszło na nią prawie dwa miliony ludzi – ale wiele mediów europejskich twierdziło, że tylko 150 tysięcy.

 

Papież Benedykt został zaproszony do wygłoszenia wykładu na największym z włoskich uniwersytetów. Niektórzy profesorowie i studenci zaczęli protesty i zagrozili przerwaniem wykładu, stwierdzając, że Papież jest nietolaryncyjny i ultrakonserwatywny. Papież odwołał swój wykład. W ostatnią niedzielę około 200 tysięcy ludzi, także wielu młodych, przybyło na plac świętego Piotra, żeby w spokojny i życzliwy sposób wyrazić swoje poparcie dla Papieża.

Jezus powiedział uczniom, żeby nadstawiali drugi policzek. Ale zapytał także tego, który był wobec niego niesprawiedliwy: „Dlaczego mnie uderzyłeś?” Chrześcijanie w Europie zaczynają pytać swoich pozornie tolerancyjnych przeciwników: dlaczego atakujesz Kościół, czyli nas? Czy robimy coś złego broniąc rodziny, prawa do życia i pomagając Europie rodzić dzieci, które są jej przyszłością?

 

Tekst ukazał się 25. stycznia w gazecie „Heute”, w kolumnie „Odpowiedzi” Kardynała Christopha Schönborna

 

                                               * * *

 

Strona ruszyła: Chrystianofobia w Europie

 

Strona Www.christianophobia.eu została ostatnio uruchomiona w Wiedniu jako część sieci chrześcijan Europa dla Chrystusa! (www.europe4christ.net). Można na niej  dowiedzieć się o znaczeniu terminu, przypadkach chrystianofobii w Europie i poczytać wypowiedzi znanych osób.

 

„Chrystianofobia oznacza irracjonalny strach albo nienawiść do chrześcijan albo chrześcijaństwa w ogólności”, mówi dr Gudrun Kugler, prawnik i założycielka strony. Dodaje: „ polega ona na manifestowaniu uprzedzenia wobec chrześcijan i stopniowej marginalizacji społecznej wyznających wiarę chrześcijańską”. 

 

Na stronie można przeczytać o kilku przypadkach kpin albo ośmieszania wiary chrześcijanskiej, usuwanie symboli chrześcijańskich, zakaz ich noszenia oraz ataki występujące w filmach i programach telewizyjnych.

 

Dyskryminowanie postaw “niepoprawnych politycznie”, związanych nierozerwalnie z wiarą chrześcijańską, takich jak sprzeciw wobec aborcji i małżeństw homoseksualistów przybiera poważne formy: od przypadków utraty pracy albo kary grzywny aż do kary więzienia. Na przykład francuski poseł, Christian Vanneste, został skazany na karę grzywny w wysokości około 10 tysięcy Euro za krytyczne komentarze homoseksualizmu.

 

Pojęcie ‘Chrystianofobii’ znalazło się już w kilku dokumentach ONZ i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Kilku urzędników watykańskich zaznaczyło potrzebę zwiększania świadomości o tym zjawisku, między innymi, niedawno arcybiskup Dominique Mamberti, watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, jak donosi pismo „Zenit”.

 

Joseph Weiler, autor żydowski i profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Nowojorskim, mówi: „Europejski laicyzm, w odróżnieniu od amerykańskiego sekularyzmu, nie jest zwykłym ‘po prostu nie wierzę w Boga’. Jest pewnego rodzaju wiarą samą w sobie, polegającą na aktywnej wrogości wobec religii, w przypadku Europy wobec chrześcijaństwa.”

 

Biskup Hilarion, przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy międzynarodowych organizacjach europejskich, zarzuca Unii Europejskiej przymykanie oka na antychrześcijańskie działania krajów Unii: „ Propagując tolerancję, liderzy Unii Europejskiej walczą z islamofobią i antysemityzmem, ale często ignorują przeróżne praktyki uderzające w chrześcijan’, mówi, podając za przykład próby wykluczenia kościoła z życia publicznego.

 

Inicjatorka dr Gudrun Kugler: “ Stosunek do chrześcijan w Europie staje się bardzo wrogi. Zajmujemy się tą sprawą i publikujemy informacje o takich sytuacjach, żeby alarmować. Nie chodzi  o użalanie się nad sobą, ale o  poszukiwanie rozwiązań, które dotyczą również sfery politycznej.

 

Proponuje ona strategię walki z zjawiskiem chrystianofobii polegającą na wzmacnianiu samoświadomości chrześcijan w Europie. „Wiele z tego, czym szczyci się Europa, pochodzi z chrześcijaństwa. Wniosło ono wiele do humanizacji Europy i ma jeszcze wiele do zaoferowania. Zadaniem chrześcijan jest w pełni świadome uczestniczenie w życiu społecznym jako wyznawców Chrystusa. Dzięki temu osłabimy tendencje wrogie chrześcijaństwu.

 

Aby to osiągnąć, inicjatywa “Europa dla Chrystusa!” chce pomagać w zrozumieniu specyfiki życia publicznego i informować o aktualnych zagadnieniach.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -* - * - * - * - * - * -