Drodzy przyjaciele!

 

W okresie świątecznym światła ogrywają bardzo ważną rolę. W ciągu całego roku to my, chrześcijanie, mamy być światłem świata. Stajemy się nim przez nasze życie i miłość, a także przez opowiadanie się za prawdą. Szczególnie kiedy wydaje się być ukryta.

 

Zespół Europy dla Chrystusa! jednoczy wiele tysięcy chrześcijan w Europie. W ciągu ostatnich dwóch lat zebraliśmy łatwe w odbiorze teksty poruszające najważniejsze problemy dzisiejszych czasów. Są one wciąż aktualne i dostępne w naszym tutaj.

 

Zachęcamy was, byście brali aktywny udział w życiu publicznym, wnosząc perspektywę chrześcijańską w dzisiejszy świat. Możecie pisać listy do wydawców, polityków, korzystać z możliwości, jakie daje internet i w ten sposób aktywnie współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. Instrukcje, jak można to robić, będziemy wysyłać w kolejnych listach. Mamy nadzieję, że przydadzą się wam i zainspirują do działania. 

 

W niektórych krajach Europejskich używanie symboli chrześcijańskich zostało zabrionione: nie ma już miejsca dla choinki i motywów świątecznych. Czy można jeszcze życzyć sobie ‘Wesołych Świąt!’ ?

Jeśli tak jest w twoim kraju, zachęcamy do napisania listu do redakcji.

O symbolice chrześciajńskiej  możesz przeczytać tutaj.

Wesołych  Świąt!

 

Wasz zespoł „Europy dla Chrystusa!”

 

P.S. Pamiętajcie o codziennym Ojcze nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskich

wartościach!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Jak napisać list do redakcji

 

Dział listów do redakcji to jedna z najczęściej czytanych stron w gazetach. To szybki

i skuteczny sposób dotarcia z wiadomością do wielu odbiorców i wyrażenia opinii w imieniu większej liczy osób.

List wydrukowany w gazecie ma szansę zwrócić uwagę na problem i przekonać wielu. Może także skorygować albo wyjaśnić fakty, być głosem za albo przeciw działaniom rządu. Listy do redakcji mają wielki wpływ, a wymagają niewielkiego nakładu czasu – napisanie go zajmie około 20 minut.

 

Oprócz tego, warto napisać bezpośrednio do dziennikarzy, pogratulować im dobrze napisanego artykułu, odważnie broniącego chrześcijańskich wartości, albo życzliwie poinformować, jeśli się z nimi nie zgadzasz, albo zauważyłeś ewidentne błędy.

 

REAGUJ SZYBKO!

Gazety rzadko decydują się na publikowanie listu, jeśli poruszany w nim problem nie interesuje mediów. Odnosząc się do już opublikowanego tekstu, zwiększysz szanse, że twój tekst się ukaże.

 

PISZ BARDZO–BARDZO- KRÓTKO !

Oczywiście, trzeba ograniczyć długość tekstu (porównaj z innymi listami). Jeśli napiszesz zbyt długi tekst, redakcja może wyciąć to, co sama uzna za zbędne. Im krótszy list, tym większa szansa, że zostanie przeczytany.

 

PISZ PRZEJRZYŚCIE!

Ustal najpierw: do czego się odnosisz. Następnie: z czym się zgadzasz. Na koniec:

z czym się nie zgadzasz.

 

PISZ KONKRETNIE!

Podaj tytuł i datę artykuły, do którego się odnosisz. Redakcja woli drukować takie listy. Jasno określ swoje stanowisko: ‘Nie zgadzam się ze stanowiskiem posła w temacie .... ponieważ....’

 

PISZ ZWIĘŹLE I NA TEMAT!

Opisz swoje stanowisko tak zwięźle, jak to tylko możliwe, pomijając wszelkie zbędne szczegóły. Czytając długie zdania i dygresje czytelnicy szybko stracą zainteresowanie. Trzymaj się jednego tematu albo argumentu.

 

STOSUJ ZROZUMIAŁE ARGUMENTY!

Spisując argumenty, weź pod uwagę rodzaj odbiorcy. Na przykład do niechrześcijan przemówią nie argumenty wiary, ale rozumu i doświadczenia. Nie powtarzaj też wcześniejszych stwierdzeń. Czytelnicy potrzebują krótkich, jasnych myśli i ukazywania im nowych perspektyw.

 

WYMYŚL CIEKAWY POCZĄTEK!

Intrygujący tytuł albo pierwsze zdanie zwróci uwagę czytelników, którzy pobieżnie przeglądają gazetę.

 

NAPISZ COŚ OD SIEBIE!

Czytelnicy interesują się najbardziej tym, co może mieć wpływ na ich życie. Dlatego warto napisać, dlaczego omawiana sprawa dotyka Cię osobiście, bo wtedy twój list stanie się wiarygodny.

 

STOSUJ HUMOR, jeśli to możliwe!

Jeśli temat na to pozwala, wypowiadaj się w żartobliwym, albo nawet ironicznym tonie. Jeśli sprawisz, że ludzie się uśmiechną, chętniej przyjmą twoje argumenty.

 

NIC NIE ZAKŁADAJ!

Nie zakładaj, że twoi czytelnicy znają temat. Dostarcz im zwięzłych informacji, niezbędnych, by zrozumieli twoje stanowisko, zanim przejdziesz do sedna sprawy.

 

PISZ JAK CHRZEŚCIJANIN!

Dopilnuj, aby styl i treść twojego listu odzwierciedlały postawę, jakiej oczekuje się od chrześcijan – pełną zrozumienia i współczucia. Warto wyrazić swoje oburzenie, ale pod kontrolą. Unikaj ataków osobistych, skup się na krytyce konkretnych poglądów i pomysłów.

 

ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE!

Zostaw swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i zawód na końcu listu. Gazety często oczekują takich informacji, aby móc sprawdzić autentyczność listu. Większość gazet nie wydrukuje twojego listu bez tych informacji, a jeśli już to zrobi, poda do publicznej wiadomości jedynie twoje imię i miasto.

 

WYŚLIJ LIST TYLKO DO JEDNEJ GAZETY!

Nie wysyłaj tego samego listu do dwóch gazet o podobnych zasięgu. Każdy oficjalny list wysyłany do różnych gazet powinien wyglądać jak oryginał i być wysyłany oddzielnie.

 

NIE POMIJAJ MAŁYCH GAZET!

Mniejsze gazety o lokalnym zasięgu chętniej wydrukują twój list. Poza tym, masz szansę wzbudzić zainteresowanie lokalnej społeczności i zaproponować jej konkretne zaangażowanie.

 

NA KONIEC: POLITYCY!

W niektórych przypadkach warto wysłać list do polityków osobiście zaangażowanych w sprawę, którą się zajmujesz. Adresy ich internetowych skrzynek pocztowych możesz znaleźć w wyszukiwarce wpisując ich nazwiska i znak @, albo odwiedzając ich strony internetowe.