Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

 

„Obecnie poza więzieniami, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i wydaleniem z kraju istnieją również inne kary mniej znane, ale bardziej subtelne: nie brutalna śmierć, ale pewnego rodzaju śmierć cywilna, nie izolacja w więzieniu albo w obozie, ale dyskryminacja społeczna lub permanentne ograniczanie wolności osobistej.”  Jan Paweł II, 1983

 

W trakcie pracy dla Europy dla Chrystusa spotkaliśmy się z kilkoma przypadkami dyskryminacji chrześcijan w Europie. Dowiedzieliśmy się również, że dla OBWE i ONZ zostały sporządzone specjalne sprawozdania na ten temat. W żargonie ONZ zjawisko to nazywany jest chrystianofia, w literaturze można częściej spotkać nazwę chrystianofobia.

 

Problem chrystianofobii staje się coraz bardziej znany i wzbudza coraz większe obawy. Chrześcijanie powinni w sposób mądry przeciwdziałać temu zjawisku.

 

Żeby otrzymać dalsze informacje, dowiedzieć się o przykładach chrystianofobii i przekazać nam własne doświadczenie związane z tym zjawiskiem, proszę zajrzeć na stronę:

 

www.intoleranceagainstchristians.eu

 

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus