Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Struktura

"Europa dla Chrystusa!" nie ma "członków" w ścisłym tego słowa znaczeniu lecz tylko "uczestników", którzy przyjmują pomysł i modlą się za Europę. Ramę prawną projektu tworzy formalny byt prawny - specjalnie w tym celu założone stowarzyszenie. "Europa dla Chrystusa!” została zainicjowana przez wielu chrześcijan różnych wyznań jako odpowiedź na dyskryminację w naszych czasach. W styczniu 2005 projekt został wsparty przez ogólnoświatową organizację “Kościół w Potrzebie” (Kirche in Not). Obecnie "Europa dla Chrystusa!" działa autonomicznie i poszukuje możliwości współpracy z jak największą ilością innych grup.

Zakrojona na szeroką skalę dystrybucja naklejek z "euro-rybką" ma być zachętą i zaproszeniem do modlitwy wszystkich Europejczyków dobrej woli. Naklejki można zamówić przez naszą stronę internetową, pisząc na nasz adres mailowy: office@europe4christ.net. Zarejestruj się teraz i zamów nasze logo - naklejkę RYBKĘ! Po zarejestrowaniu będziesz od nas otrzymywać mailowo comiesięczny "List do Europy".

Dystrybucja naklejek z "euro-rybką" odbywa się na dwa sposoby: podczas dużych wydarzeń (takich jak np. Światowe Dni Młodzieży), a także w kościołach parafialnych i wspólnotach

Chcielibyśmy, aby projekt objął w przyszłości wszystkie grupy językowe.

Uwaga: "Europa dla Chrystusa!" nie jest kampanią polityczną lecz popiera indywidualne osoby w zwracaniu się ku Bogu. W świetle tak wielu ataków na chrześcijan i wartości chrześcijańskie w życiu publicznym musimy być znakiem nadziei! Dlatego chrześcijanie wszystkich krajów i środowisk łączą się w konkretnych sprawach i intencjach jako biblijna “wspólnota świętych”.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus