Home
Europa za Krista
Ovdje proitajte
Pridružit ću se!
sva pisma za Europu
Christian Action
Christianophobia
Links
Europa za Krista – neka uspije!

"Europa za Krista!" je međunarodna i ekumenska kršćanska inicijativa za stvaranje mreže:

 

Mreža treba VAS!

 

Pročitajte ovdje povelju "Europe za Krista!"

Saznajte ovdje više o "Europi za Krista!"

ovdje se UPIŠITE!

 

Što je “Kultura života”?

Postoji li uopće “Istina”?

Kliknite ovdje i pronađite odgovor na ta, kao i brojna druga pitanja!!!

| |

 

 

Cijela Europa moli – pridružite se!

 

Kada? Svakoga dana točno u podne!

 

Gdje? Upravo ondje gdje se TOGA ČASA nalazite!

 

Što? Očenaš – molitvu Gospodnju*!

 

Na koju nakanu? Za kršćansku Europu!

 

Zašto? Jer je Krist naša nada

 

 

 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus